പവിഴമല്ലിയും നിപ്പ വൈറസും

Hoax Burst series

പവിഴമല്ലിയും നിപ്പ വൈറസും

നിപ്പ വൈറസ് കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി പവിഴമല്ലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലെ അശാസ്ത്രീയതയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ മൊഡ്യൂൾ


Your Instructor


Dr. Ameer Ayurlokam
Dr. Ameer Ayurlokam

Dr. Ameer Ayurlokam

Consultant ayurvedic Physician at Ayurlokam Ayurvedic Innovations (C/o Oushadhi) Areekode, malappuram

Completed BAMS at Calicut University

Specially dealing with Sports injuries and Ano-rectal diseases


Get started now!